Contabilitate financiara si de gestiune - Expert Personal

Cauta
Go to content

Main menu:

Servicii contabile
Contabilitate financiara si de gestiune

Contabilitate de gestiune:
Evidenta global-valorica, cantitativ-valorica,
dupa caz, si intocmirea balantei analitice a  stocurilor;
Elaborarea balantei de verificare si a
balantelor analitice;
Intocmirea jurnalelor contabile prevazute de
lege: Registrul Jurnal, Registrul Inventar, Registrul Cartea Mare;
Evidenta analitica si sintetica clienti,
furnizori;
Evidenta mijloace fixe, calculul amortizarii.


 Contabilitate financiara:
Calculul impozitului pe profit sau a
impozitului pe veniturile microintreprinderii, dupa caz, intocmirea si
depunerea declaratiilor in termenele legale;
Calculul impozitului pe dividende, intocmirea
si depunerea declaratiilor privind impozitul pe dividende;
Calculul impozitului pe veniturile persoanelor
fizice si juridice nerezidente;
Intocmirea decontului de TVA si depunerea
acestuia in termenele legale;
Consolidarea balantelor de verificare pentru
grupuri de societati si transpunerea lor în bilant;
Intocmirea altor situatii sau rapoarte cerute
de legislatia in vigoare;
Intocmirea de raportari contabile externe,
daca specificul activitatii o impune catre parteneri, furnizori sau clienti
externi;
Lucrari specifice pentru participarea la
licitatii publice de oferte;
Informarea periodica a conducerii asupra
situatiei economico-financiare a societatii;
Informarea permanenta si in timp util a
conducerii societatii privind reglementarile din domeniul fiscal si
financiar- contabil;
Informari periodice privind schimbarile
legislatiei fiscale privitoare la activitatea beneficiarului;
Participarea cu ocazia verificarii
contabilitatii de catre organele abilitate prin lege de a efectua controale
financiare si fiscale;
Intocmirea de dosare credite, dosare leasing;
Obtinerea certificate fiscale, certificate
constatatoare;
Efectuarea de punctaje cu administratia
financiara. 

Convertor valutar
 
Back to content | Back to main menu